Kinh tế tập thể nhiều chuyển biến tích cực

Nét khởi sắc nhất là nhiều hình thức kinh tế tập thể đã được thành lập mới. Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới được 49 HTX, đạt 81,7% so kế hoạch năm.

Trong đó, có 5 tổ hợp tác được thành lập mới, nâng tổng số 103 tổ hợp tác trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác chuyển đổi các HTX theo Luật HTX năm 2012 đã cơ bản hoàn thành, các HTX bước vào sản xuất kinh doanh theo luật mới và từng bước liên kết với hộ thành viên đảm bảo đời sống cư dân vùng nông thôn. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể được thành lập và kiện toàn tại 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Đây là điều kiện để công tác quản lý nhà nước được xuyên suốt từ tỉnh đến cấp cơ sở nhằm mục đích hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 15 -CT/TU ngày 7-3-2017 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai hàng loạt các cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình, kinh tế HTX phát triển từ tỉnh đến cấp xã, phường.

HTX Nông dược xanh Tinh Hoa (huyện Hoành Bồ) phát triển cây dược liệu gắn với du lịch sinh thái.
HTX Nông dược xanh Tinh Hoa (huyện Hoành Bồ) phát triển cây dược liệu gắn với du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, nhiều HTX đã được tháo gỡ khó khăn, nhận thêm những trợ lực mới để phát triển. Với vai trò chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ hợp tác, HTX, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành làm việc với ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình chuyển đổi Luật HTX năm 2012; khảo sát tại một số HTX để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HTX về khó khăn vướng mắc gặp phải trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh để điều chỉnh các chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tế tại các địa phương…

Về hỗ trợ cho các HTX được tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi,  trong 6 tháng đầu năm 2017, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tư vấn cho 3 HTX vay số tiền 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển HTX tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn cho 1 HTX làm hồ sơ, thủ tục, xây dựng đề án vay nguồn vốn từ quỹ giải quyết việc làm Trung ương với số tiền giải ngân 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng liên doanh, liên kết cho thành viên cũng có nhiều khởi sắc. Liên minh đã đưa sản phẩm của HTX trong tỉnh trưng bày, giới thiệu tại các trung tâm triển lãm hội chợ ở các địa bàn và khu vực. Trong đó có 5 gian hàng cùng  24 sản phẩm OCOP của các HTX dự hội chợ nông sản HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp tại Hà Nội được tổ chức vào tháng 4-2017. Đồng thời, đưa 22 sản phẩm OCOP đi giới thiệu quảng bá tại tỉnh Lạng Sơn nhân dịp tổ chức hội nghị toạ đàm kinh nghiệm và giải pháp xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức đưa các HTX đi tham quan mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu trên địa bàn cả nước để học tập, kết nối hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của kinh tế tập thể, theo ông Nguyễn Văn Nghi, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ cùng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời phối hợp với các địa phương để triển khai thí điểm thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại các xã làm cơ sở để nhân rộng trong các năm tiếp theo; triển khai thực hiện và vận hành hiệu quả Luật HTX năm 2012, với mục tiêu phấn đấu đến 2020, kinh tế tập thể đóng góp khoảng 3% vào ngân sách tỉnh.

baoquangninh.com.vn

Share