Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho điền chủ nông gia tham gia HTX

Ngày 11/4, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh tổ chức chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi tham gia HTX  11/4 (1946 – 2017) và  6 năm thành lập HTX Việt Nam 11/4 (2011-2017).

Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 71 năm hưởng ứng lời kêu gọi tham gia HTX của Bác Hồ. Đồng thời khẳng định vai trò của kinh tế tập thể có đóng góp to lớn trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 357 HTX, trong đó có 225  HTX nông, lâm, ngư nghiệp; 60 HTX  xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 30 HTX giao thông vận tải; 37 HTX  thương mại, dịch vụ…Doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 423 triệu đồng/năm và lãi bình quân đạt 78 triệu đồng/năm; thu nhập của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt gần 25 triệu đồng/ người/năm. Thời gian qua, nhiều HTX đã ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động vùng nông thôn, vùng sâu, vùng  xa góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX, như: Tổ chức, tư vấn hỗ trợ các HTX thành viên; tổ chức quản lý tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát triển kinh tế tập thể…

Đồng chí Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Kỷ niệm chương cho 10 cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp phát triển HTX
Đồng chí Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển HTX

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tư vấn hỗ trợ cho các HTX thành viên trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giúp các đơn vị tiếp cận các chính sách ưu đãi, nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ lãi xuất tiền vay…. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả nội dung về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hình thức hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, 10 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Liên minh HTX Việt Nam và ra mắt 44  thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

baoquangninh.com.vn

Share