Kỷ niệm 72 năm Ngày HTX Việt Nam

Chiều 9/4, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày HTX Việt Nam 11/4 (1946 – 2018). Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự, chỉ đạo.

Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua 72 năm hình thành và phát triển, phong trào HTX cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước thoát khỏi cơ chế quản lý cũ, hình thành mô hình HTX kiểu mới đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Quảng Ninh hiện có 475 HTX, thu hút sự tham gia của gần 35.000 thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực tại 14 địa phương trong tỉnh. Doanh thu bình quân của một HTX đạt gần 500 triệu/năm, thu nhập của người lao động đạt trên 25 triệu đồng/người/năm. Thông qua hoạt động của HTX, nhiều tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao, ứng dụng trong sản xuất góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị, địa phương cần khuyến khích tạo mọi điều kiện để giúp các tổ chức kinh tế tập thể, HTX củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; chủ động rà soát và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể nhằm giúp các HTX đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng ngành nghề, dịch vụ, sản xuất sản phẩm mới; phát huy tốt vai trò của  HTX trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Đồng chí Vũ Công Lực, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Kỷ niệm chương
Đồng chí  Vũ Công Lực, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX” cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX.

Đồng chí đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thường xuyên quan tâm phối hợp, củng cố các HTX hiện có, phát triển HTX mới đảm bảo phương châm phát triển tích cực, vững chắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX.

baoquangninh.com.vn

Share