Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2018

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2018.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTXVN) nhấn mạnh: LMHTXVN là tổ chức đại diện cho HTX, liên hiệp HTX và các thành viên tự nguyện, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác tại Việt Nam. Trong gần 30 năm qua, LMHTXVN đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác phát triển của LMHTX quốc tế, LMHTX khu vực châu Á – Thái Bình Dương đồng thời đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế HTX của Liên hợp quốc; đẩy mạnh công tác thông tin – tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ví trị, bản chất và sự cần thiết khách quan của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước…

Hiện nay, cả nước có 20 nghìn HTX, hơn 93 nghìn tổ hợp tác và gần 60 liên hiệp HTX, khoảng 13 triệu thành viên, tạo việc làm cho hơn 30 triệu người. Khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã đóng góp đáng kể trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn với các loại hình phát triển đa dạng, đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế – xã hội gắn với chuỗi giá trị, đóng góp quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của người dân, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bao trùm, kinh tế chia sẻ ở địa bàn nông thôn.

Là một tổ chức đại diện cho HTX, liên hiệp HTX và các thành viên tự nguyện đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác tại Việt Nam, LMHTXVN là thành viên của LMHTX Quốc tế  từ năm 1988.

Trong suốt  30 năm qua, LMHTXVN đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác phát triển của LMHTX quốc tế, LMHTX khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo, LMHTXVN ưu tiên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đến hợp tác về kinh tế giữa các HTX của Việt Nam và các HTX các nước, với các tổ chức quốc tế… nhằm trao đổi kinh nghiệm quốc gia và quốc tế trong phát triển HTX, khai thác, huy động những nguồn lực thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh liên kết chuỗi giá trị ngành hàng, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa và phát triển kinh tế hợp tác xã nhanh và bền vững.

Với chủ đề “Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác”, Lễ kỷ niệm Ngày HTX Quốc tế lần thứ 96 của LMHTX Quốc tế và Ngày Quốc tế HTX (CoopsDay) lần thứ 24 của Liên hiệp quốc năm 2018 nhằm giới thiệu về phong trào hợp tác xã quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của hợp tác xã Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cộng đồng phát triển và tiến bộ của đất nước./.

dangcongsan.vn

Share