Liên minh Hợp tác xã Tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã (đợt 1) năm 2018

Trong các ngày 11/9,12/9 và 14/9/2018,  Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý HTX (thị xã Đông Triều: 02 lớp, thị xã Quảng Yên: 01 lớp). Tham dự lớp tập huấn có 90 học viên là cán bộ chủ chốt các HTX trên địa bàn các địa phương: thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX.

       Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Vũ Công Lực, Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh mong muốn các học viên tham gia khóa bồi dưỡng tiếp thu những nội dung của chương trình lớp học về quản lý, điều hành HTX. Tạo cơ sở để Ban điều hành các HTX có thêm kỹ năng triển khai thực hiện hiệu quả, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu nhập, ổn định đời sống cho thành viên tham gia HTX, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nhất là Chương trình OCOP của Tỉnh.

Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX với sự tham gia của đội ngũ học viên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt các HTX, thực hiện vốn sự nghiệp năm 2018 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Tỉnh. Theo kế hoạch các lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 05 ngày, trong đó 03 ngày học tập trung, 02 ngày đi tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển HTX tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các học viên lớp tập huấn trao đổi, thảo luận.     

      Năm 2018, Liên minh HTX Tỉnh lựa chọn chuyên đề: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với Chương trình OCOP Quảng Ninh năm 2018 có chủ đề là “Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm”.

      Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là xác định, định hướng, xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và quốc gia. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể về phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh và định hướng cấp quốc gia. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong việc triển khai.

Kết thúc lớp tập huấn học viên được trang bị các kiến thức cần thiết trong quản lý, phát triển kinh tế hợp tác xã và tích lũy các kinh nghiệm thực tế để phát triển khu vực kinh tế tập thể nói chung, tạo việc làm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần góp phần đảm bảo anh ninh, chính trị tại địa phương./.

Ban CSPTHTX.

Share