Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai nhiệm vụ sau Đại hội lần thứ V

Sáng 25-11, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Liên minh lần thứ V. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Sau Đại hội, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong BCH, BTV Liên minh HTX; tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về xây dựng HTX kiểu mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ HTX; triển khai công tác thi đua khen thường; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chương trình hành động và các giải pháp để đẩy nhanh phát triển HTX kiểu mới…

Trên cơ sở những nhiệm vụ triển khai, Liên minh HTX tỉnh cũng phát biểu đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế tập thể như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể, HTX; nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng trong triển khai nhiệm vụ của Liên minh HTX  từ sau đại hội diễn ra. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng vai trò và vị thế của Liên minh HTX thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao. Do đó, khi chuyển sang giai đoạn mới, để đáp ứng được yêu cầu hội nhập, vai trò của HTX cần phải được nâng cao hơn nữa với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xây dựng Liên minh phải là tổ chức, chỗ dựa, niềm tin cho các HTX, các hộ gia đình, bà con nông dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Liên minh HTX; sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu phải xây dựng chi tiết kế hoạch năm 2017, trong đó tập trung phát triển thêm các HTX, tăng cường tuyên truyền giới thiệu sâu rộng các điển hình hợp tác xã kiểu mới trong các lĩnh vực để doanh nghiệp, nông dân tự tin, chủ động liên kết hình thành các hợp tác xã kiểu mới. Ngoài ra, phải tích cực làm việc với các địa phương và kết nối với chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” để hình thành, ra đời các HTX; thực hiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy để tạo lập môi trường cho kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Đồng chí cũng lưu phải tập trung tập huấn, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực; ưu tiên thu hút nguồn nhân lực trẻ, có nhiệt huyết, sáng tạo, có nhiều mô hình, cách làm hay. Liên minh HTX phải chủ động nắm bắt thông tin về sản phẩm nông nghiệp; tích cực hội nhập; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền lồng ghép với các chuyên mục về nông nghiệp. Hơn nữa, phải phát huy tốt công tác phối hợp giữa Liên minh và các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh./.

quangninh.gov.vn

Share