Liên minh HTX tỉnh- Ban xây dựng NTM: Ký kết chương trình phối hợp

Ngày 3/7, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh và Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức chương trình phối hợp phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh ký kết chương trình phối hợp  giai đoạn 2017-2022
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2017-2020.

Theo chương trình phối hợp hai bên cùng tham gia phát huy vai trò giữa các khâu: Liên kết trong sản xuất, dịch vụ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên; tập trung xây dựng, phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân; thực hiện chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế gắn với chương trình OCOP của tỉnh; thành lập một số mô hình điểm ở các địa phương trọng điểm về nông nghiệp…

Đồng thời, hai bên tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức cho các thành viên trong khu vực kinh tế HTX cũng như công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Qua đó, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống theo tiêu chí “xanh, sạch, đẹp”.

Hai bên thống nhất các nội dung ký kết và định kỳ hằng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cũng như bổ sung hoàn thiện nội dung để chương trình phối hợp đạt hiệu quả.

baoquangninh.com.vn

Share