Liên minh HTX Tỉnh tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX (đợt 1) năm 2019

Trong các ngày 23/8, 24/8 và 26/8/2019, Liên minh HTX Tỉnh khai giảng 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX tại thị xã Đông Triều (02 lớp) và thị xã Quảng Yên (01 lớp).

Tham gia lớp tập huấn có 90 học viên là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kiểm soát viên, kế toán của các HTX trên địa bàn thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên.

Đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh dự khai giảng lớp học tại thị xã Quảng Yên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX tiếp tục đổi mới và phát triển. Mô hình kinh tế tập thể đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà.

Toàn cảnh lớp học.

Để việc học tập, bồi dưỡng cán bộ HTX đạt hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh đề nghị các học viên quán triệt tinh thần, đề cao trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu; mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, cách làm của HTX mình.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành nội dung chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên cần năng động, sáng tạo, vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn hoạt động HTX, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên.

Ban CSPT HTX.

 

Share