Liên minh HTX Tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX đợt 2 năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX năm 2018 của Liên minh HTX Tỉnh. Trong các ngày 27/9/2018 và ngày 28/9/2018, Liên minh HTX Tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 60 cán bộ quản lý các HTX trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên. Thay mặt Thường trực Liên minh HTX Tỉnh, đồng chí Bùi Đình Ngoãn – Phó Chủ tịch đã tới dự khai giảng và chỉ đạo lớp tập huấn.

Giảng viên Trường Cao đẳng KTKT TU trao đổi, thảo luận với học viên.

Lớp bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức trong thời gian 05 ngày, trong đó 03 ngày học tập trung tại địa phương. Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được nghe giảng viên của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trung ương-Liên minh HTX Việt Nam thuyết trình và hướng dẫn nội dung chuyên đề: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Thăm mô hình HTX trồng cây dược liệu tại tỉnh Lạng Sơn.

Sau 03 ngày học tập trung, học viên được Ban Tổ chức lớp học bố trí 02 ngày đi thăm quan, học tập kinh nghiệm thực tế một số mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn thành phố Móng Cái và tỉnh Lạng Sơn.

Ban CSPT HTX.

Share