Liên minh HTX tỉnh – Sở Công Thương: Ký kết chương trình phối hợp

Chiều 5/6, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh và Sở Công Thương đã ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công thương trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Sở Công thương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Sở Công Thương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020

Thực hiện chương trình phối hợp, hai bên tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giới thiệu mô hình HTX hoạt động có hiệu quả ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về kinh tế tập thể.

Cùng với đó, hai bên rà soát cơ chế, chính sách, đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương, UBND tỉnh nhằm hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế tập thể được thụ hưởng các chính sách khuyến khích về quản lý hạ tầng thương mại, tiêu thụ nông sản, hàng công nghiệp; phê duyệt các đề án nhằm nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020; chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh đến năm 2020;  thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý HTX dịch vụ, thương mại…

Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả, định kỳ hàng quý hai bên có báo cáo đánh giá kết quả nội dung chương trình đã xây dựng, đồng thời bổ sung hoàn chỉnh nội dung còn thiếu để công tác phối hợp đạt hiệu quả.

baoquangninh.com.vn

Share