Liên minh HTX Tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2018 tại thị xã Quảng Yên.

Ngày 30/9/2018, Liên minh HTX Tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2018 cho các HTX trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở khoa học và công nghệ thông tin, hướng dẫn về vai trò, cách xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ trong các HTX, đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, thông tin và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; giới thiệu các chính sách hỗ trợ các tổ chức trong xây dựng và phát triển thương hiệu của Tỉnh.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu hiểu rõ thêm các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh về phát triển KH&CN, đồng thời hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương nói chung và của tổ chức kinh tế tập thể nói riêng.

Ban CSPT HTX.

Share