Mời tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX năm 2018 trên địa bàn huyện Đầm Hà

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LM ngày 12/6/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh về việc triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn Tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ các HTX trên địa bàn huyện Đầm Hà.

  1. Nội dung:

Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

  1. Thành phần:

Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc; Phó giám đốc; Thành viên Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Kế toán trưởng, Kế toán viên; Cán bộ quản lý khác của HTX.

  1. Thời gian:

+ Thời gian: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 12/11/2018.

(Trong đó: học lý thuyết 03 ngày và đi khảo sát thực tế 02 ngày).

+ Khai giảng: 8’00 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2018 (thứ hai).

  1. Địa điểm:

Hội trường Nhà nghỉ Quyết Nhung. Địa chỉ: số nhà 235, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Đ/c Hoàng Thế Chiến – Phó Trưởng Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0976286008.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự./.

Share