Năm 2016, cả nước xuất siêu ước đạt 2,68 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam dự kiến xuất siêu 2,68 tỷ USD trong năm 2016, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỷ USD của năm 2015.

Năm 2016, cả nước xuất siêu ước đạt 2,68 tỷ USD

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 của Việt Nam ước đạt 349,2 tỷ USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước đạt 2,68 tỷ USD.

Tính riêng tháng 12/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 32,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng cuối cùng của năm 2016 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu, duy nhất có mặt hàng dầu thô giảm cả về lượng và kim ngạch so với năm 2015.

Cụ thể, lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2016 ước đạt 6,96 triệu tấn, giảm 24,2% và kim ngạch ước đạt 2,35 tỷ USD, giảm 36,7% so với năm 2015.

Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong năm 2016 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015. Hàng dệt may xuất khẩu trên 23,56 tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2015…

Trong năm 2016, có 23 nhóm hàng nhập khẩu có giá trị trên tỷ USD. Nhiều mặt hàng có giá trị lên tới vài chục tỷ USD để nhập khẩu như: điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng…

Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng nhập khẩu năm 2016 ước đạt 28,09 tỷ USD, tăng 1,8% so với năm 2015. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 27,8 tỷ USD, tăng 20,1% so với năm 2015.

Sắt thép các loại nhập khẩu đạt hơn 18,4 triệu tấn, tăng 18,8% và kim ngạch là 8,02 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2015…

Theo vneconomy

Share