Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp

Phát triển HTX là một trong những hướng đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương. Thời gian qua, huyện Hoành Bồ đã chủ động quan tâm, hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, nhất là đối với phát triển HTX nông nghiệp.

Huyện Hoành Bồ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về HTX kiểu mới
Huyện Hoành Bồ tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về HTX kiểu mới năm 2017. Đây là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện. Ảnh: Phương Thúy

Tính đến tháng 2/2018, trên địa bàn huyện Hoành Bồ có 24 HTX đang hoạt động. Trong đó, trên 90% là HTX thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, một số HTX hoạt động hiệu quả, như: Tứ Đại, Nông dược xanh Tinh Hoa, Hoa Phước Long… Các HTX này đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 140 lao động tại địa phương. Trên địa bàn huyện cũng có 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp là HTX Sản xuất VLXD Sơn Dương với ngành nghề hoạt động chủ yếu là khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

Trong năm 2017, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Hoành Bồ đã thực hiện hỗ trợ cho 5 HTX với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ 50 triệu đồng cho thương hiệu sản phẩm ổi của HTX Sản xuất và Dịch vụ nông, lâm nghiệp Toàn Phú. Huyện cũng tiếp tục đầu tư, hỗ trợ thực hiện nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm ổi Hoành Bồ và khoai sọ nương Hoành Bồ với kinh phí 500 triệu đồng để các HTX có sản phẩm đạt tiêu chuẩn được cấp sử dụng nhãn hiệu tập thể tham gia các kỳ hội chợ của tỉnh.

Hệ thống nhà xưởng, sân phơi của HTX Quế Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ được xây dựng từ một phần nguồn vốn hỗ trợ của chương trình xây dựng NTM
Hệ thống nhà xưởng của HTX Quế Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ được xây dựng nhờ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình xây dựng NTM. Ảnh: Minh Đức

Ông Linh Du Hương, Giám đốc HTX Quế Sơn, xã Đồng Sơn, cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ và cho vay vốn của huyện để phát triển HTX, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống máy móc, thiết bị, xây dựng nhà xưởng, phát triển thêm sản phẩm nông sản, đặc biệt là nông sản của địa phương để bán ra thị trường. Hiện HTX đang kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp như: Lá tắm người Dao, sản phẩm khoai sọ nương… Hiện nay, sản phẩm của HTX đã được bán tại thị trường trong và ngoài tỉnh như Hạ Long, Hà Nội, Hải Dương… và tham gia các kỳ hội chợ của tỉnh tổ chức.

Để tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ, phát triển và nâng cao chất lượng các HTX trên địa bàn huyện, thời gian qua, Hoành Bồ đã chủ động thực hiện nhiều các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn Luật HTX 2012, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh về hỗ trợ phát triển HTX; quản trị, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, bảo quản nông sản trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện đăng ký lô gô, nhãn mác… Bên cạnh đó, huyện cũng đặc biệt chú trọng tới các chính sách về ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, hỗ trợ phát triển HTX, ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm…

Ông Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Hoành Bồ, cho biết: Để nâng cao hiệu quả của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các tổ hợp tác, HTX với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp để ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bao tiêu sản phẩm nông sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, đối với các HTX cũ mà chưa thực hiện giải thể, trong thời gian tới huyện sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để thành lập hội đồng giải thể các HTX không còn hoạt động hoặc cho chuyển đổi đối với các HTX hoạt động không hiệu quả.

baoquangninh.com.vn

Share