Nhân lực – Chìa khóa thành công của HTX

Nguồn nhân lực (đội ngũ cán bộ quản lý HTX) có vai trò quan trọng để định hướng, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, tạo dựng mối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho HTX. Vì vậy, nguồn nhân lực chất lượng có ý nghĩa quyết định lâu dài để kinh tế HTX phát triển bền vững.

Công nhân của HTX Nông dược xanh Tinh Hoa, xã Quảng La (huyện Hoành Bồ) chăm sóc hoa cây hướng dương.
Công nhân của HTX Nông dược xanh Tinh Hoa, xã Quảng La (huyện Hoành Bồ) chăm sóc hoa cây hướng dương.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có 377 HTX, trong đó có 287 HTX đang hoạt động, số còn lại ngừng hoạt động và chờ giải thể. Các HTX có tổng số hơn 160.000 thành viên, trong đó số lao động làm việc thường xuyên là 12.779 người nhưng lại phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các HTX nông nghiệp. Tỷ lệ cán bộ quản lý đã qua đào tạo đạt thấp. Trong tổng số 1.650 cán bộ quản lý HTX thì chỉ có 560 người có trình độ sơ cấp, trung cấp, 380 người có trình độ cao đẳng, đại học. Ngoài trình độ, chuyên môn yếu, nguồn nhân lực tham gia quản lý HTX gồm giám đốc, phó giám đốc, ban giám sát… có độ tuổi trung bình khá cao. Số người từ 20-40 tuổi chỉ chiếm khoảng 35%, còn trên 50 tuổi chiếm tới 60%, cá biệt có một số HTX cán bộ quản lý đã xấp xỉ 70 tuổi. Độ tuổi bình quân của cán bộ quản lý HTX khá lớn, tuy có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực sản xuất nhưng không thể vượt qua sức ì, đặc biệt là việc tiếp thu về khoa học công nghệ, quản lý tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao hạn chế. Ông Lê Trung Thành, Trưởng Ban Chính sách – Phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Nguồn nhân lực HTX của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; khi triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều bị hạn chế. Nhất là việc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để vay nguồn vốn hỗ trợ nhưng hầu hết các HTX đều không thực hiện được, hoặc thực hiện, nhưng không đáp ứng yêu cầu.

Thực tế, ngay sau khi Luật HTX năm 2012 ban hành, có hiệu lực năm 2013, công tác phát triển nguồn nhân lực đã được các cấp, ngành triển khai thực hiện. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh và Sở NN&PTNT hàng năm tổ chức khoảng 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX với số lượng 600 người, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi theo Luật HTX mới 2012 cũng như yêu cầu phát triển sản xuất tại HTX. Nhưng thực tế công tác đào tạo này chưa đem lại hiệu quả tích cực, nguyên nhân nằm ở chính người học có độ tuổi cao, khối lượng kiến thức lớn lại liên quan nhiều ngành, lĩnh vực nên khó tiếp thu, trong khi chương trình học nặng về lý thuyết, nội dung không sát với thực tế ở HTX nên hiệu quả thấp. Ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh thường xuyên tổ chức điều tra, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ HTX và xác định nhu cầu  nhân lực cần đào tạo. Qua đó xây dựng khung đào tạo sát với thực tế ở từng HTX, đưa người học hiểu bản chất của Luật HTX năm 2012, cũng như tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh đối với kinh tế tập thể.

Nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ HTX trẻ có trình độ năng lực, tâm huyết, giỏi về khoa học kỹ thuật và quản lý về làm việc tại HTX, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX giai đoạn 2015-2020. Theo đó, các HTX hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp được hỗ trợ một lần để thuê tối đa 3 lao động có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn không quá 36 tháng, Nhà nước hỗ trợ mỗi lao động bằng với mức lương tối thiểu vùng.

Theo ông Nguyễn Văn Nghi, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường rà soát, đánh giá về nguồn nhân lực tại các HTX. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh về Đề án phát triển nhân lực HTX từ nay đến năm 2020 để phục vụ cho chính sách hỗ trợ thu hút đội ngũ cán bộ trẻ bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo tương lai. Ngoài ra, yêu cầu các HTX có điều kiện trích nguồn quỹ của mình để bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc trực tiếp tại HTX.

baoquangninh.com.vn

Share