Nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở phía Nam hoạt động hiệu quả

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có 1.624 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… Trong đó, có nhiều hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, có doanh thu từ 10 đến hàng trăm tỷ đồng/năm.

Cụ thể, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có 5 liên hiệp hợp tác xã và trên 761 hợp tác xã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Quá trình chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, giúp các Hợp tác xã nâng cao chất lượng hoạt động, liên kết với doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Hiện, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có trên 10% số hợp tác xã nông nghiệp thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình an toàn trong sản xuất; 9% Hợp tác xã nông nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất,… góp phần gia tăng giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên.


Nhờ chuyển đổi mô hình hoạt động của HTX, nhiều thương hiệu sản phẩm đã được đăng ký trên thị trường (Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Nhiều hợp tác xã điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức đa dạng các dịch vụ phục vụ thành viên, như: Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ Phước An (TP.Hồ Chí Minh); Hợp tác xã nông nghiệp Evergrowth (tỉnh Sóc Trăng); Hợp tác xã dịch nông nghiệp Tân Cường (tỉnh Đồng Tháp); Hợp tác xã chăn nuôi và thuỷ sản Gò Công (tỉnh Tiền Giang)…

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 còn nhiều bất cập về quy định tỷ lệ góp vốn tối đa của thành viên không quá 20%; tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên của hợp tác xã không quá 32% đã tạo rào cản trong việc tập trung sản xuất hàng hóa lớn ở nhiều Hợp tác xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ; chưa có quy định cụ thể hướng dẫn các hợp tác xã có quy mô lớn chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác; các hợp tác xã thiếu sự hướng dẫn của các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã; thiếu nguồn lực đầu tư cho việc liên kết và tiêu thụ sản phẩm; chưa tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng, vốn tín dụng thúc đẩy hợp tác xã phát triển…

Để thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cán bộ ở các cấp chính quyền và người dân hiểu về ý nghĩa của việc phát triển kinh tế hợp tác trong nền kinh tế thị trường. Song song đó, tích cực vào cuộc giúp các hợp tác xã tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để mở rộng quy mô hoạt động; tăng cường thực hiện liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản; xây dựng và phát triển hợp tác xã kiểu mới nhằm phát huy thế mạnh và giá trị bản chất hợp tác xã, mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên tham gia vào hợp tác xã. Các địa phương nên nghiên cứu, hỗ trợ các hợp tác xã có quy mô lớn trong lĩnh vực lúa gạo, trái cây và thủy sản chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp… để gia tăng và khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của các mặt hàng nông nghiệp chủ lực ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa” ở các tỉnh phía Nam. Theo đó, Đề án xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa ở khu vực phía Nam chính thức được triển khai thực hiện từ năm 2016. Các bên tham gia xây dựng mô hình hợp tác xã đều ký kết hợp đồng trách nhiệm trong tất cả các khâu từ cung ứng đầu vào đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo Đề án, khu vực phía Nam có 10 chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa tại tám tỉnh, thành phố là: Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bình Thuận.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị đã tạo sự lan rộng khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đến nay, đã có 16 tỉnh, thành phố với 146 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm với 7 nhóm sản phẩm hàng hóa như cây ăn trái, lúa gạo, ngô, thủy sản… Nhiều hợp tác xã kiểu mới được hình thành với nhiều cách làm hay, sáng tạo từng bước thay đổi phương thức, tập quán sản xuất manh mún, bị động của người nông dân như chuỗi giá trị sản phẩm thanh long tại Bình Thuận; chuỗi giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình tại Vĩnh Long; chuỗi sản phẩm tôm càng xanh tại Đồng Tháp…

Với mục tiêu tiến tới xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên quy mô lớn, thành lập liên hiệp hợp tác xã cấp vùng miền, trong thời gian tới Liên minh Hợp tác xã khu vực phía Nam tiếp tục nâng cao vai trò của các chủ thể tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp hợp tác xã ổn định được đầu ra; từng bước thay đổi tập quán trong sản xuất và kinh doanh nhỏ lẻ, lạc hậu sang có tổ chức; áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ, giảm dần việc sản xuất tự phát, sản xuất dư thừa, gây tổn thất cho thành viên./..

dangcongsan.vn

Share