Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2017

EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng; rút tiền từ ngân sách Nhà nước vượt mức quy định phải đăng ký trước;… là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/4/2017.

1. Rút tiền từ ngân sách vượt mức phải đăng ký trước

Thông tư 13 của Bộ Tài Chính quy định quản lý, thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước có hiệu lực từ 1/4.

Theo Thông tư này, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch rút tiền mặt với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 200 triệu đồng trở lên và 100 triệu đồng trở lên với cấp huyện, phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ một tỷ đồng trở lên trong một lần thanh toán, thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc cấp huyện mở tài khoản.

2. Ô tô 9 chỗ trở xuống phải dán nhãn năng lượng từ năm 2018

Quyết định 04/2017 của Thủ tướng về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, có hiệu lực từ ngày 25/4.

Nhóm phương tiện trong danh mục gồm: Xe mô tô, xe gắn máy; Xe ô tô loại 9 chỗ trở xuống (hiện chỉ yêu cầu dán nhãn đối với ô tô từ 7 chỗ trở xuống).

Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được thực hiện đối với xe mô tô, xe gắn máy đến hết 31/12/2019; ô tô loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12.

Dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe mô tô, xe gắn máy được thực hiện từ ngày 1/1/2020; ô tô loại 7 chỗ trở xuống và ô tô trên 7 chỗ đến 9 chỗ từ ngày 1/1/2018.

3. “Siết” hoạt động tài chính của EVN

Theo Nghị định số 10/2017 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/4/2017 về huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Chính phủ quy định EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

EVN được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhưng phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 3 lần.

Nghị định cũng sửa đổi phương thức kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và các Tổng công ty Phát điện thuộc EVN.

Theo đó, số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định bằng sản lượng điện nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất thuế10% trừ đi số thuế VAT đầu vào được khấu trừ. Giá tính thuế VAT đối với điện của các công ty nêu trên là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

4. Quyết giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Có hiệu lực từ ngày 27/4/2017, Thông tư số 07 của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không quy định Bộ Giao thông Vận tải sẽ quyết định khung giá đối với việc nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Trong đó bao gồm: các dịch vụ nhượng quyền nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không và cung cấp xăng dầu hàng không.

Cũng từ ngày này, khi điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ được lựa chọn gửi Thông báo hoặc gửi hồ sơ kê khai giá tới Cục Hàng không Việt Nam.

Trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trên 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

doanhnhansaigon.vn

Share