OCOP – Nhìn lại năm bản lề

Giai đoạn 2017-2020, Quảng Ninh sẽ đưa Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) vào chiều sâu, chuyển từ lượng sang chất, từng bước trở thành thương hiệu mạnh. Trong đó, năm 2018 được xác định là năm bản lề của giai đoạn này, Quảng Ninh đã lựa chọn “Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm” là chủ đề công tác.

Quyết tâm của Quảng Ninh trong việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm hướng tới mục tiêu xuất khẩu được thể hiện ngay từ việc Ban Chỉ đạo (BCĐ) OCOP tỉnh đã sớm ban hành Quyết định 90/QĐ-OCOP ngày 20/11/2017 quy định quản lý, sử dụng nhãn hiệu OCOP-QN đối với tem, nhãn các sản phẩm tham gia chương trình. Theo đó, quyết định này đã quy định rõ điều kiện, thủ tục xét cấp quyền sử dụng và quản lý nhãn hiệu; quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức sản xuất sử dụng nhãn hiệu OCOP… Trên cơ sở đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm đạt 3 sao trở lên của 34 doanh nghiệp, HTX thuộc 8 địa phương được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu OCOP-QN.

Sản phẩm ruốc hàu được cải tiến bao bì chuyên nghiệp. 
Sản phẩm ruốc hàu được cải tiến bao bì chuyên nghiệp. 

Một trong những giải pháp quan trọng tỉnh đã triển khai là sửa đổi, bổ sung, ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm phù hợp với giai đoạn phát triển mới của chương trình. Trong đó, điểm mới là các sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh đều được hội đồng thẩm định thực tế tại cơ sở sản xuất. Đồng thời, 100% sản phẩm này đều được lấy mẫu kiểm nghiệm, đảm bảo tiêu chí về vệ sinh môi trường, có giấy xác nhận các tiêu chí an toàn của đơn vị chuyên môn mới được xếp hạng… Cùng với đó, BCĐ OCOP tỉnh đã sửa đổi chu trình OCOP phù hợp với nhu cầu phát triển, song đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chợ kết nối.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chợ kết nối OCOP Quảng Ninh năm 2018.

Trên cơ sở hệ thống các sản phẩm OCOP đang có, tỉnh đã xây dựng danh sách 12 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, 6 sản phẩm định hướng cấp quốc gia, đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp, chính sách cho từng nhóm sản phẩm này. Để xác định được các sản phẩm chủ lực, BCĐ OCOP tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể về phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh và định hướng cấp quốc gia.

Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong việc triển khai. Đồng thời, ban hành bộ tiêu chí tạm thời xác định các sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018-2020. Việc lựa chọn kỹ lưỡng, bài bản, cụ thể nhằm đánh giá khách quan thế mạnh, quy mô, năng lực sản xuất của từng sản phẩm để từ đó có định hướng phát triển hiệu quả.

Song song với đó, BCĐ OCOP tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý chương trình và sản phẩm bằng tem điện tử thông minh sử dụng mã Qr-code, ứng dụng VNPT check, phần mềm quản lý sản phẩm… Đến nay, toàn tỉnh có gần 85% sản phẩm OCOP đã được dán tem điện tử. Các giải pháp nêu trên chính là nền tảng quan trọng để chuẩn hoá sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Sản phẩm Trà hoa vàng là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Trà hoa vàng là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Xúc tiến thương mại là khâu cuối cùng trong chu trình OCOP, song lại đóng vai trò then chốt. Từ những kết quả đã đạt, công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, bài bản và chuyên nghiệp. Đáng chú ý, tỉnh đã quyết định từ năm 2019 sẽ tổ chức hội chợ OCOP kết hợp với thương mại tại các địa phương (trừ TP Hạ Long) thay thế cho hội chợ thương mại thường niên. Đồng thời, quy định rõ tỷ lệ gian hàng OCOP tại các hội chợ không dưới 50%.

Bên cạnh việc tổ chức hội chợ OCOP, hỗ trợ cơ sở sản xuất tham gia hội chợ trong nước… BCĐ OCOP tỉnh tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia hội chợ, triển lãm với quy mô quốc tế như: Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây – Đà Nẵng, Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam… Phối hợp với các đơn vị tổ chức tuần xúc tiến tiêu dùng sản phẩm OCOP, ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong hệ thống Big C cả nước, hội nghị kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm…

Đáng chú ý, mới đây Quảng Ninh lần đầu tiên tổ chức hội nghị đối tác OCOP. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP và doanh nghiệp đối tác đã ký kết biên bản hợp tác cung cấp thiết bị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ bao bì, tư vấn xây dựng cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế… Đồng thời, cắt băng khai mạc chợ kết nối. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kết nối các tổ chức kinh tế tham gia OCOP với các đối tác tiềm năng trong và ngoài tỉnh phát triển của các tổ chức kinh tế tham gia OCOP, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hợp tác liên kết để tiêu thụ.

Chắc chắn rằng, việc thực hiện những giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt ngay từ năm bản lề sẽ tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy cho chương trình OCOP giai đoạn này.

baoquangninh.com.vn

Share