OCOP Quảng Ninh: Nửa chặng đường của năm “Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm”

Năm 2018, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã lựa chọn chủ đề cho chương trình là “Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm”. Cụ thể hóa mục tiêu của năm 2018 nói riêng và giai đoạn 2017 – 2020 nói chung, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã có nhiều đổi mới trong cách làm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới đáp ứng những yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Trung ương trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Ảnh: Cao Quỳnh
Lãnh đạo Trung ương trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt 5 sao tại hội thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP 2018.

Để triển khai hiệu quả chương trình OCOP, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình OCOP năm 2018, kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng quốc gia, kế hoạch triển khai chủ đề “Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm”, kế hoạch tổ chức thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP… Việc xây dựng các kế hoạch nhằm đưa ra mục tiêu cụ thể, đề ra giải pháp thiết thực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và địa phương triển khai.

Phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2013 – 2016 và năm 2017, năm nay, chương trình OCOP đã khởi động các bước đầu tiên trong quá trình chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, tăng cường quản lý nhãn hiệu sản phẩm OCOP. Trong đó, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã tăng cường quản lý nhãn hiệu OCOP – QN trên tem, nhãn sản phẩm theo Quyết định 90/QĐ-OCOP.

Theo đó, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu OCOP – QN cho 62 sản phẩm đạt 3 sao trở lên của 34 doanh nghiệp, HTX thuộc 8 địa phương. Việc cấp quyền sử dụng nhãn hiệu OCOP – QN đã tăng cường quản lý đối với sản phẩm, hạn chế việc lợi dụng thương hiệu của Quảng Ninh để kinh doanh sản phẩm không đảm bảo, góp phần thúc đẩy các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng.

Nhằm chuyên nghiệp hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, hướng tới xuất khẩu, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý chương trình gắn với quản lý sản phẩm trên hệ thống tem điện tử thông minh như: Tem điện tử thông minh sử dụng mã Qr-code, ứng dụng VNPT check, phần mềm quản lý sản phẩm… Đến nay, toàn tỉnh có gần 70% sản phẩm OCOP đã được dán tem điện tử.

Đáng chú ý, năm 2018, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2017 – 2020 phù hợp với giai đoạn phát triển mới của chương trình OCOP cũng như các quy định của nhà nước về quản lý sản phẩm hàng hóa theo hướng tập trung, coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo OCOP từ tỉnh đến các địa phương đã tiến hành đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ 3.

Nhân viên kiểm tra chất lượng của quả mơ Yên Tử
Nhân viên cơ sở sảm xuất rượu mơ Yên Tử Quang Vinh kiểm tra chất lượng của quả mơ.

Điểm mới trong cuộc thi năm nay là trước khi quyết định hạng sao, hội đồng đánh giá đã đi thực tế tại các cơ sở để đánh giá về điều kiện sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện bảo vệ môi trường. Qua đó, toàn tỉnh đã có 46 sản phẩm OCOP được xếp hạng sao (35 sản phẩm đạt 3 sao, 9 sản phẩm đạt 4 sao, 2 sản phẩm đạt 5 sao). Từ đó, nâng tổng số sản phẩm OCOP đạt cấp toàn tỉnh là 131 sản phẩm, trong đó 7 sản phẩm đạt 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao và 68 sản phẩm đạt 3 sao.

Đối với một số sản phẩm trong quá trình đánh giá thực tế tại cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã gia hạn 3 tháng để khắc phục trước khi trình UBND tỉnh cấp sao vào đợt 2 năm 2018.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là xác định, định hướng, xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và quốc gia. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể về phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh và định hướng cấp quốc gia. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong việc triển khai.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch, tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí tạm thời xác định sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018 – 2020. Bộ tiêu chí này áp dụng cho các sản phẩm và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020 được xếp hạng từ 3 sao trở lên theo tiêu chí của UBND tỉnh. Các sản phẩm OCOP chủ lực phải có tính độc đáo, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng riêng của tỉnh, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn với chất lượng đồng nhất, có khả năng tạo giá trị tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, tiềm năng thị trường tiêu thụ, kết nối với các sản phẩm cùng loại để tham gia xuất khẩu. Trên cơ sở đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 100% đơn vị cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai phát triển sản phẩm OCOP chủ lực.

Với sự vào cuộc tích cực từ tỉnh đến địa phương, chương trình OCOP đã hoàn thành mục tiêu đề ra, chuyên nghiệp hóa các sản phẩm OCOP, đáp ứng tiêu chí khắt khe của thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã có thêm 36 tổ chức tham gia chương trình OCOP, nâng tổng số tổ chức tham gia OCOP toàn tỉnh là 154 đơn vị. Toàn tỉnh đã có 68 sản phẩm đạt yêu cầu tham gia chương trình OCOP, nâng tổng số sản phẩm tham gia OCOP lên 362 sản phẩm. Tổng doanh thu các sản phẩm tham gia OCOP đạt 239 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 27,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ 5-9 triệu đồng/người/tháng.

baoquangninh.com.vn

Share