Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

Hàng năm, vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng bảy, gần 1,2 tỷ thành viên của hợp tác xã và người lao động trong khu vực hợp tác trên toàn thế giới lại vui mừng kỷ niệm Ngày Hợp tác xã quốc tế của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và Liên hợp quốc, để ghi nhận những đóng góp của phong trào hợp tác xã đối với thế giới.


Các đại biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10. Ảnh: Phạm Cường

Phong trào hợp tác xã quốc tế có cách đây gần 2 thế kỷ, có vai trò, vị thế và đóng góp to lớn trong phát kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia. Liên minh Hợp tác xã quốc tế là tổ chức lớn nhất đại diện cho phong trào hợp tác xã trên toàn thế giới với gần 3 triệu hợp tác xã, gần 1,2 tỷ thành viên của hơn 100 nước trên hành tinh, đảm bảo được đời sống cho hơn một nửa dân số thế giới. Chỉ tính riêng 300 hợp tác xã lớn nhất trên thế giới đã tạo ra việc làm cho ít nhất 280 triệu người, có doanh thu đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD, tương đương với GDP của nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới như Italia.

Ngày 7/7/2018 là ngày Hợp tác xã quốc tế lần thứ 96 của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và lần thứ 24 của Liên hợp quốc với chủ đề được lựa chọn là “Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác”.

Có thể nói, thông điệp của Ngày Hợp tác xã quốc tế năm 2018 cần phải được chuyển tải, đó là: Đến nay, không có phong trào kinh tế – xã hội và chính trị nào trên thế giới phát triển vững mạnh như phong trào hợp tác xã quốc tế. Các con số được đề cập ở trên chưa phải là điều quan trọng nhất, mà hơn hết, đó là các hợp tác xã là địa chỉ tiêu thụ, sản xuất và sử dụng các nguồn lực của trái đất một cách thân thiện với môi trường và vì sự phát triển của con người và cộng đồng. Đó chính là lý do tại sao hợp tác xã là đối tác chính trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc; cụ thể năm 2018, các hợp tác xã hướng tới thực hiện các mục tiêu số 6 về nước sạch và vệ sinh, mục tiêu số 7 về năng lượng sạch và chi phí hợp lý, mục tiêu số 11 về thành phố và cộng đồng bền vững, mục tiêu số 12 về tiêu dùng và sản xuất có chất lượng, mục tiêu số 15 về sự sống trên trái đất. Có thể nói, hợp tác xã bền vững là các hợp tác xã phát triển và tăng trưởng trong giới hạn hài hòa với môi trường, xã hội và kinh tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc qua các thời kỳ đã khẳng định: Hợp tác xã là đối tác quan trọng của hệ thống Liên hợp quốc và chính quyền ở tất cả các cấp. Hợp tác xã là mô hình về sự trợ giúp và đoàn kết, là trào lưu có tổ chức lớn nhất của xã hội văn minh, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của con người trong nỗ lực phát triển cân bằng sâu rộng ở các quốc gia nói riêng và thế giới nói chung. Các giá trị của hợp tác xã về sự tự lực, bình đẳng và tinh thần đoàn kết chính là gốc rễ cho sự phát triển bền vững. Các giá trị này là nền tảng quan trọng để hợp tác xã xây dựng một xã hội văn minh và có việc làm bền vững. Với cơ cấu tổ chức lấy các thành viên là trung tâm, hợp tác xã được hình thành dựa trên nền tảng cộng đồng, khuyến khích mô hình hợp tác xã có trách nhiệm với xã hội và đáp ứng nhu cầu của thành viên.

Đến nay, với số lượng trên 20 nghìn hợp tác xã, hơn 93 nghìn tổ hợp tác và gần 60 liên hiệp hợp tác xã, khoảng 13 triệu thành viên, tạo việc làm cho hơn 30 triệu người, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Việt Nam đã đóng góp đáng kể trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn với các loại hình phát triển đa dạng, đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế – xã hội gắn với chuỗi giá trị, đóng góp quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của người dân, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bao trùm, kinh tế chia sẻ ở địa bàn nông thôn.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức đại diện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên tự nguyện, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác tại Việt Nam, trong gần 30 năm qua đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác phát triển của Liên minh Hợp tác xã quốc tế, Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế hợp tác xã của Liên hợp quốc; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, bản chất và sự cần thiết khách quan của kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Ngày 7/7/2018, với tư cách là thành viên chính thức của Liên minh Hợp tác xã quốc tế từ năm 1988, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm nhằm giới thiệu về phong trào hợp tác xã quốc tế; khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của hợp tác xã Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cộng đồng phát triển và tiến bộ của đất nước. Thành phần tham dự Lễ kỷ niệm là các tổ chức quốc tế, đại diện các Đại sứ các nước có phong trào hợp tác xã phát triển trên thế giới cũng như đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Liên minh hợp tác xã một số tỉnh và thành phố và một số hợp tác xã tiêu biểu./.

dangcongsan.vn

Share