Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh: Cụm 9 tỉnh ĐBSH quyết tâm cao phát triển HTX

Liên minh HTX tỉnh Hà Nam vừa đăng cai thành công hội nghị thi đua cuối năm 2016 của Cụm Liên minh HTX 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và duyên hải Bắc bộ. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã tới dự.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị cuối năm 2016 Cụm thi đua Liên minh HTX 9 tỉnh ĐBSH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm Cụm 9 tỉnh ĐBSH cần thực hiện trong năm 2017 tới đây. Bởi năm 2016 Liên minh các cấp đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản, nên sang năm 2017 Cụm 9 tỉnh ĐBSH phải đưa các chương trình, đề án phát triển HTX này vào cuộc sống, trong đó trọng tâm nhất phải tập trung phát triển HTX.

Cần lưu ý, bên cạnh việc quan tâm chất lượng vẫn phải chú ý đến số lượng thành lập mới HTX, nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (phát triển 1,5 vạn HTX nông nghiệp) và Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam (phấn đấu cả nước có 1,8 – 2,5 vạn HTX đến năm 2020).

Như vậy, mỗi năm Cụm 9 tỉnh ĐBSH phải thành lập mới 800 HTX, bình quân mỗi tỉnh 100 HTX/năm. Thực tế so với các vùng miền, con số phát triển mới HTX ở ĐBSH là rất khó khăn, đòi hỏi Liên minh các địa phương phải có quyết tâm cao mới đạt kết quả phát triển HTX tối ưu nhất.

Về các nhiệm vụ khác, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đề nghị Cụm 9 tỉnh ĐBSH tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, phát triển mạnh HTX gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực địa phương và gắn với nông thôn mới. Đặc biệt, hệ thống Liên minh cần tích cực kiến nghị để thực hiện một số dịch vụ công, như đào tạo bồi dưỡng cán bộ và kiểm toán HTX.

Trước đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả thi đua phát triển HTX năm 2016 ở Cụm 9 tỉnh ĐBSH. Toàn cụm đến nay có 10.081 THT, 4.090 HTX và quỹ TDND, chiếm 20% số lượng HTX toàn quốc. Tuy nhiên, Cụm 9 tỉnh ĐBSH cần sớm tìm giải pháp khắc phục 3 hạn chế rất rõ, phải trả lời các câu hỏi vì sao số lượng phát triển mới HTX chưa tương xứng, đâu là nguyên nhân còn tỷ lệ đáng kể HTX chưa chuyển đổi và ngừng hoạt động, hoặc đến nay toàn cụm còn tới 4 tỉnh chưa có quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

http://thoibaokinhdoanh.vn/

Share