Phối hợp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn

Sáng 24/4, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức chương trình phối hợp đổi mới phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2017-2020

Thực hiện chương trình phối hợp, hai bên đã tập trung thảo luận về phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Trên cơ sở đó, hai bên cùng thống nhất tổ chức tuyên tuyền, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, phối hợp với UBND các địa phương thực hiện chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động của HTX nông nghiệp theo quy định Luật HTX năm 2012. Cùng với đó, hướng dẫn giải thể hoặc chuyển sang hình thức khác đối với những HTX ngừng hoạt động và hoạt động trì trệ, yếu kém.

Hai bên chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, tỉnh về đẩy mạnh phát triển HTX nông nghiệp cũng như tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản quy mô lớn; phối hợp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên HTX ở các địa phương  phù hợp với đặc thù của từng loại hình sản xuất kinh doanh; chủ động triển khai chương trình hỗ trợ kết nối HTX với doanh nghiệp để cung cấp đầu vào với chi phí thấp chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm cho Tổ hợp tác (THT), HTX.

Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, hai bên giao cho các phòng ban, chuyên môn chủ động phối hợp chia sẻ thông tin và định kỳ hàng quý, năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. Với mục tiêu, đến năm 2020 toàn tỉnh có 100 THT, trên 300 HTX, 1 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

baoquangninh.com.vn

Share