Tháng 5/2017, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới

Thống kê của Tổng cục Thống kê chỉ rõ, trong tháng 5/2017, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là 521,7 nghìn người. (Ảnh: Đ.N)

Trong tháng, cả nước có 1.913 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016; có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.577 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.755 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 26,8%; có 628 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,9%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%. Nếu tính cả 710,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2017 là 1.196,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là 521,7 nghìn người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 5 tháng năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 2.142 doanh nghiệp, tăng 22,8%; Đồng bằng sông Hồng 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Đông Nam Bộ 21.144 doanh nghiệp, tăng 11%…/.

dangcongsan.vn

Share