Thành lập mới 80 HTX trong năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thành lập mới HTX năm 2019.

Mô hình nuôi cá tầm của HTX Phát triển nông nghiệp thủy sản Đông Bắc (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu)
Mô hình nuôi cá tầm của HTX Phát triển nông nghiệp thủy sản Đông Bắc (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu).

Theo đó, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai kế hoạch thành lập mới tổng số 80 HTX trong năm 2019. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các địa phương thực hiện và báo cáo kết quả về Liên minh HTX tỉnh để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019.

baoquangninh.com.vn

 

Share