Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ HTX tỉnh

Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 775/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ HTX để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thành lập mới, giải thể và chuyển đổi mô hình HTX.


Theo đó, Tổ tư vấn hỗ trợ HTX có nhiệm vụ nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX, tư vấn hỗ trợ thành lập mới, giải thể và chuyển đổi mô hình HTX tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo Luật HTX năm 2012. Trên cơ sở đó, Tổ có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả việc giải thể 67 HTX còn lại trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi 5 HTX theo Luật HTX năm 2012. Đến thời hạn 30/6/2018, Tổ tư vấn hỗ trợ HTX phải hoàn thành xong nhiệm vụ trên và báo cáo UBND tỉnh. 

Tổ tư vấn hỗ trợ HTX được thành lập sẽ giúp cho các HTX thuận lợi trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ vốn, đất, nhân lực để phát huy thế mạnh Lao động HTX Nông dược xanh Tinh Hoa, (huyện Hoành Bồ) đang thu hoạch hoa
Tổ tư vấn hỗ trợ HTX được thành lập sẽ giúp cho các HTX trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhằm phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có. (Ảnh: Lao động của HTX Nông dược xanh Tinh Hoa, huyện Hoành Bồ, thu hoạch cây dược liệu)

Tổ tư vấn hỗ trợ HTX do Liên minh HTX tỉnh làm Tổ trưởng; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở NN&PTNT làm Tổ phó. Tổ tư vấn hỗ trợ HTX được sử dụng con dấu của Liên minh HTX tỉnh khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

baoquangninh.com.vn

Share