Thị xã Đông Triều: Tạo động lực cho HTX

Là một trong những địa phương đi tiên phong của tỉnh, tính đến tháng 7-2016, 21/21 HTX Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) trên địa bàn TX Đông Triều đã được chuyển đổi sang mô hình mới theo Luật HTX năm 2012 theo đúng lộ trình tỉnh đặt ra. Đến nay, nhiều HTX sau chuyển đổi đã vươn lên mạnh mẽ, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên. Tuy nhiên, nhiều HTX cũng còn loay hoay với bài toán phát triển vì vướng nhiều cái khó, rất cần được tháo gỡ…

Máy gặt đập liên hợp Kobuta của HTX Hồng Phong hiện đảm bảo khâu thu hoạch cho khoảng 20% diện tích lúa trên địa bàn xã.
Máy gặt đập liên hợp Kobuta của HTX Hồng Phong hiện đảm bảo khâu thu hoạch cho khoảng 20% diện tích lúa trên địa bàn xã.

Chủ động, tích cực trong chuyển đổi

HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hồng Phong (gọi tắt là HTX Hồng Phong), xã Hồng Phong, sau khi tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX 2012 vào tháng 6-2016, đã mở rộng, đi sâu vào các DVNN thuộc 5 loại hình, gồm: Thuỷ nông, phân bón, làm đất, thu hoạch và bước đầu tiến hành bao tiêu sản phẩm cho bà con. Ông Nguyễn Văn Đãi, Uỷ viên HĐQT HTX cho hay, hiện nay, dịch vụ thuỷ nông do HTX cung cấp đảm bảo cho 100% diện tích của xã, dịch vụ phân bón đạt khoảng 50%, khâu làm đất đạt 2,6% và khâu thu hoạch đạt khoảng 20% diện tích. Các dịch vụ do HTX cung cấp cơ bản đều có giá “mềm” hơn so với tư thương nên tính cạnh tranh cao, dịch vụ làm đất, thu hoạch đều trong diện “cung” vượt “cầu”; dịch vụ thuỷ nông đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu đến tận ruộng; dịch vụ phân bón trả chậm theo mùa vụ, cung cấp theo nhu cầu của bà con và đảm bảo cấp phát đến tận hộ theo đăng ký của các tổ sản xuất. Nguồn vốn của HTX hiện có đạt khoảng 1 tỷ đồng từ các nguồn thu về dịch vụ.

HTX Hồng Phong là đơn vị được TX Đông Triều chỉ đạo làm điểm tổ chức đại hội vào tháng 6-2016 gắn với chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 để UBND các xã, phường và HTX DVNN khác trên địa bàn đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện theo. Đồng thời, để đảm bảo tiến độ chuyển đổi các HTX kiểu cũ sang HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, Đông Triều đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Thị xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chuyển đổi của HTX. Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn các HTX DVNN chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và tổ chức đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2016-2020.

Cùng với đó, thị xã đã tổ chức hội nghị hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuyển đổi. Chỉ đạo công khai bộ thủ tục thành lập và hồ sơ thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh HTX tại trụ sở UBND các xã, phường. Đồng thời, yêu cầu Phòng Kinh tế thị xã giao cho một cán bộ chuyên trách thường trực trực tuyến để hỗ trợ các HTX khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Xây dựng lịch và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi. Yêu cầu UBND các xã, phường bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thẩm định các văn kiện đại hội chuyển đổi và công tác tổ chức lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012. Thị xã cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới từ cơ sở đến cấp tỉnh. Đồng thời, để hỗ trợ các HTX sau chuyển đổi, thị xã đã phối hợp với Liên minh HTX, Chi cục Phát triển nông thôn tập huấn, phổ biến cơ chế chính sách mới và nâng cao nghiệp vụ công tác cho các thành viên hội đồng quản trị các HTX…

Kết quả bước đầu

Sau gần 1 năm triển khai việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012, hiện các loại hình DVNN chủ yếu do các HTX cung ứng, như: Giống, vật tư, phân bón, tưới tiêu, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các HTX nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cùng với chính quyền tham gia phát triển kinh tế địa phương, như: Hoàn thành nhiều tuyến kênh mương, cứng hoá giao thông nội đồng, đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, góp phần tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích… Không ít HTX nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau, cùng các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên. HTX đã mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ như: Tín dụng nội bộ, cung ứng thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm, vật tư nông nghiệp về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cung ứng giống lúa… Hiện nay, các HTX đang ưu tiên phát triển dịch vụ bao tiêu sản phẩm nhằm tăng giá trị lợi nhuận cho xã viên.

Ngoài HTX Hồng Phong, hiện nay trên địa bàn thị xã, HTX DVNN chất lượng cao Hoa Phong mặc dù mới ra đời, nhưng đã sớm kết nối với các doanh nghiệp để tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Bước đầu HTX đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm hành thái lát sấy khô đóng hộp và bột sắn, được người tiêu dùng ưa chuộng và đang chuẩn bị cho ra thêm các mặt hàng nông sản sấy khô khác như vải quả, mướp đắng để đa dạng hoá các sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho nông sản trên địa bàn. Hay như HTX Phú Hải mới được thành lập năm 2012, nhưng đã sớm kết nối với các doanh nghiệp để tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm, đồng thời xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Dù đã đạt kết quả bước đầu, nhưng thực tế các HTX trên địa bàn hiện nay còn gặp nhiều cái khó. Đó là việc tổ chức lại HTX hoạt động theo Luật còn chậm. Đa số các HTX mới tập trung hoạt động đối với các dịch vụ đầu vào, còn các dịch vụ rất quan trọng như: Bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm, nên số HTX thực hiện việc bao tiêu nông sản cho nông dân ít. Người nông dân đa số vẫn phải “tự làm, tự bán” là chính, dẫn đến rủi ro nhiều trong sản xuất, tiêu thụ. Nhiều HTX nông nghiệp còn lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; vốn ít, doanh thu thấp, nên hiệu quả hoạt động chưa cao, một số hoạt động còn hình thức… Những khó khăn này rất cần những giải pháp phù hợp để tháo gỡ, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn như mục tiêu mà TX Đông Triều đã đặt ra.

* Ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng Kinh tế TX Đông Triều: “Đưa việc phát triển kinh tế tập thể của các xã, phường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm”

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX sau chuyển đổi, trong thời gian tới, TX Đông Triều sẽ tập trung tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể, nòng cốt là các mô hình HTX đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Thị xã cũng thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể do đồng chí Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng Ban; thành lập thí điểm ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại một số xã, phường để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn thị xã. Đồng thời sẽ đưa việc phát triển kinh tế tập thể của các xã, phường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Thị xã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các HTX nông nghiệp trên địa bàn nâng cao hiệu quả hoạt động; đào tạo nguồn nhân lực, trong đó tập trung vào các đối tượng trẻ, nòng cốt trong các mô hình HTX, tổ hợp tác đến năm 2020 và những năm tiếp theo. TX Đông Triều sẽ chú trọng triển khai các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX, tổ hợp tác, hội sản xuất… trong hoạt động tích tụ ruộng đất, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế hoặc gắn với chương trình OCOP.

* Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Quế Nguyễn Văn Đệ: “Tạo điều kiện tối đa hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả theo mô hình mới”

Thời gian qua, trên địa bàn TX Đông Triều nói chung và xã Hoàng Quế nói riêng, các HTX hoạt động theo mô hình mới theo Luật HTX 2012 đã bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung về kinh tế – xã hội của thị xã, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Về cơ bản, các HTX đã làm tốt vai trò cung ứng dịch vụ nông nghiệp, bình ổn giá cả dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ bà con nông dân trong sản xuất. Đồng thời, các HTX cũng đang dần làm tốt vai trò định hướng, hỗ trợ bà con nông dân trong kỹ thuật sản xuất và bao tiêu, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp.

Để các HTX theo mô hình mới tiếp tục có được hiệu quả hoạt động cao hơn trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền xã Hoàng Quế sẽ tiếp tục sâu sát, đồng hành cùng HTX trong việc tham mưu, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng về vốn; kết nối các doanh nghiệp phối hợp với HTX đầu tư cho nông dân về KHKT và bao tiêu sản phẩm; phối hợp với HTX mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ HTX…

* Bà Lê Thị Thà, Giám đốc HTX DVNN chất lượng cao Hoa Phong, xã Hồng Phong: “Mong muốn Nhà nước có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng dùng chung trong vùng sản xuất”

Được sự hỗ trợ của Nhà nước, sau 6 năm đi vào hoạt động, hiện HTX Hoa Phong đầu tư trên 8 tỷ đồng để xây dựng, đưa vào sử dụng khu nhà sơ chế, kho lạnh, xưởng sấy khô các sản phẩm nông nghiệp tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, với diện tích trên 5.000m2, góp phần giúp nông dân hoàn toàn yên tâm về công tác bảo quản và đầu ra cho sản phẩm. Năm 2017, HTX muốn tiếp tục liên kết với nông dân thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, TX Đông Triều đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau, hoa, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản an toàn với diện tích 12ha và xây dựng một vùng du lịch trải nghiệm sản xuất nông nghiệp. Hiện ý tưởng này đã được lãnh đạo thị xã, xã Hồng Phong và các hộ dân trên địa bàn thôn Đoàn Xá 1 rất ủng hộ. Tuy nhiên, để thực hiện được, chúng tôi mong muốn Nhà nước có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng dùng chung trong vùng sản xuất, như: Đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, điện lưới và hỗ trợ một phần về giống, phân bón cho người nông dân sản xuất. HTX Hoa Phong sẽ tham gia giám sát quy trình từ sản xuất đến sơ chế, chế biến, giám sát môi trường và bao tiêu tiêu thụ toàn bộ sản phẩm.

* Bà Phạm Thị Oanh, xã viên HTX DVNN xã Bình Khê: “HTX phải làm tốt chức năng “bà đỡ” cho người nông dân”

Kể từ khi chuyển đổi theo mô hình mới, hoạt động của HTX đã thực sự đi vào chất lượng và hiệu quả, phục vụ tận tâm, tận lực cho bà con nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn. HTX đã giúp bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, giúp người nông dân ổn định tâm lý, chuyên tâm sản xuất. HTX còn thể hiện vai trò “bà đỡ” đối với người nông dân từ các khâu: Định hướng, tư vấn, hướng dẫn người nông dân trong lựa chọn cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ về con giống chất lượng; quy trình canh tác, chăm sóc cây, con đúng quy chuẩn, nâng cao chất lượng.

Để thực sự làm tròn vai trò của mình, hy vọng trong thời gian tới, HTX DVNN xã Bình Khê nói riêng và các HTX trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng là cầu nối giữa người nông dân với doanh nghiệp trong việc bao tiêu, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, để người nông dân tiếp tục nỗ lực sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và cải thiện đời sống xã viên.

Share