Thông báo về việc đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với bề dày hơn 20 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam. GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO). Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Liên minh HTX Tỉnh trân trọng kính mời các HTX trên địa bàn Tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 theo Bản Đăng ký tham dự đính kèm, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01/5/2019.

Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách phát triển HTX, ĐT: 0947286199.

Rất mong sự hưởng ứng tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của các HTX trên địa bàn Tỉnh để phong trào Năng suất chất lượng của Tình ngày càng phát triển./.

Share