Thông báo về việc mạo danh cán bộ Liên minh HTX Tỉnh để bán sách

Liên minh HTX Tỉnh nhận được phản ánh của một số đơn vị HTX trên địa bàn Tỉnh về việc có người mạo danh là cán bộ Liên minh HTX Tỉnh (tự giới thiệu tên là Lan) gọi điện thoại đến các HTX để bán sách với giá 1.200.000đ/02 quyển.

Về việc này, Liên minh HTX Tỉnh thông tin như sau:

Liên minh HTX Tỉnh không có chủ trương trên. Việc các đối tượng giả mạo cán bộ Liên minh HTX Tỉnh đề nghị (mời) các HTX trên địa bàn Tỉnh mua sách, tài liệu nhằm trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ Liên minh HTX Tỉnh, là hành vi vi phạm pháp luật.

Liên minh HTX Tỉnh thông báo đến các HTX biết hiện tượng trên; khi tổ chức triển khai bất kỳ chủ trương, kế hoạch gì Liên minh HTX Tỉnh đều ban hành Văn bản gửi đến các HTX trên địa bàn Tỉnh.

Liên minh HTX Tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp, thông tin về những nội dung trên cho các HTX trên địa bàn Tỉnh biết, tránh bị các đối tượng giả mạo lừa đảo. Đồng thời đề nghị Công an Tỉnh phối hợp, xác minh, ngăn chặn các hành vi giả mạo của một số đối tượng nêu trên, không làm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Liên minh HTX Tỉnh.

Liên minh HTX Tỉnh trân trọng thông báo để các HTX được biết./.

Ban CSPT HTX.

Share