Thông tin tình hình triển khai cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Kế hoạch số: 870/KH-LMHTXVN, ngày 17/12/2015 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hinh HTX kiểu mới; Văn bản số: 117/BCĐ-TTTT, ngày 19/12/2016 về việc kéo dài cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương (Liên minh HTX Việt Nam). Liên minh HTX-DNNQD tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

tim-hieu-luat-htx-kieu-moi.

– Tham mưu cho Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số: 202-QĐ/TU ngày 27/4/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Tỉnh làm Trưởng Ban.

– Tham mưu cho Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch số: 51/KH-BTC, ngày 24/5/2016 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

– Tham mưu cho Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Quyết định số: 52/QĐ-BTC, ngày 24/5/2016 về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Giám khảo cuộc thi cấp Tỉnh tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới tỉnh Quảng Ninh.

– Tham mưu cho Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định số: 71/QĐ-BTC, ngày 05/8/2016 về việc ban hành Quy chế chấm thi cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

* Về giải thưởng cấp Tỉnh:

+ 01 giải A: 20.000.000 đồng;

+ 02 giải B, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

+ 03 giải C, mỗi giải: 10.000.000 đồng;

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

+ Giải phong trào: cho 03 huyện, thị xã, thành phố, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

Tổ chức tổng kết và chọn 03 tiết mục sân khấu (kịch và tiểu phẩm) để tham gia dự thi ở cấp Cụm tại tỉnh Thái Nguyên vào cuối tháng 11/2016.

–  Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai Cuộc thi theo đúng kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương; theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Quảng Ninh. Hiện, công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được các địa phương tiến hành ở cấp Xã. Trên cơ sở các báo cáo của các địa phương, sau 30/8/2016, Liên minh HTX-DNNQD sẽ có báo cáo gửi Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương (Liên minh HTX Việt Nam); Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh Quảng Ninh về việc sơ kết Cuộc thi giai đoạn 1 ở cấp Xã, tiếp tục triển khai Cuộc thi tại cấp Huyện…

– Thực hiện Kế hoạch số: 51/KH-BTC, ngày 24/5/2016 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Liên minh HTX-DNNQD tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị, tọa đàm: Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chương trình “mỗi xã, phường 1 sản phẩm (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích làm rõ bản chất, vai trò HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012. Đồng thời, đề ra được các giải pháp để nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhất là mô hình HTX kiểu mới với người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ xây dựng thương hiệu có lợi thế của địa phương gắn với chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần: Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; Đồng chí Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì Hội nghị, tọa đàm; Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm thi số 1: Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND 14 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các HTX điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh…

LMHTXDNNQD./.

Share