Thủ tướng giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 cho các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) kế hoạch năm 2017 khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP khoảng 31,5%, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2017 là 41,45%.

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 6-7%, tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%, mức giảm tỉ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP so với năm 2016 là 1,5% là những chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được cho giao Bộ Công Thương.

Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 25,5 giường, tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 82,2%.

Những chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1-1,5%, trong đó giảm tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 4%; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 55-57%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 22,5%.

doanhnhansaigon.vn

Share