Tọa đàm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với doanh nghiệp

Sáng 3/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức tọa đàm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh.

Liên minh HTX tỉnh - Viện Sinh học Nông nghiệp và Công ty Orion Vina (Hàn Quốc) ký kết Biên bản ghi nhờ về liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm khoai tây trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Liên minh HTX tỉnh – Viện Sinh học nông nghiệp – Công ty Orion Vina (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ về liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm khoai tây trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tọa đàm, đại diện hơn 200 doanh nghiệp, HTX và các ngành chức năng của tỉnh đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; cơ chế hỗ trợ các HTX, ứng dụng KHCN trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm; giải đáp, đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường…

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện các HTX, doanh nghiệp đã ký kết các biên bản ghi nhớ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

baoquangninh.com.vn

Share