Tọa đàm về xây dựng HTX kiểu mới gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm

Sáng 27/9, tại TP Hạ Long, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị tọa đàm xây dựng HTX kiểu mới gắn với chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Quảng Ninh. 

Tham dự Hội nghị tọa đàm có các đồng chí: Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 50 HTX trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh tại hội nghị tọa đàm
Quang cảnh tại hội nghị tọa đàm

Theo báo cáo của hội nghị, toàn tỉnh hiện có 120 đơn vị tổ chức, cá nhân tham gia chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), gồm có 10 doanh nghiệp, 29 HTX, 11 tổ hợp tác mới thành lập. Phần lớn các mô hình kinh tế này bước đầu phát huy được hiệu quả, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản. Có 94 cơ sở và hộ sản xuất liên kết với các HTX, doanh nghiệp để sản xuất 105/198 sản phẩm OCOP; 5 HTX xác lập quyền sở hữu công nghiệp bảo hộ cho các thương hiệu sản phầm; thu hút 2.220 lao động trực tiếp tham gia sản xuất dịch vụ OCOP với số vốn hoạt động 133.779 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận, tập trung thảo luận về nhiều nội dung, như: HTX kiểu mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các HTX khi chuyển đổi sang mô hình mới; HTX kiểu mới với nền tảng để phát triển các sản phẩm OCOP; xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, giúp hộ nông dân tăng cường lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp, thông qua liên kết hữu cơ trong chuỗi sản xuất; Duy trì hiệu quả mô hình cửa hàng bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đánh giá: Sau một thời gian triển khai chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP Quảng Ninh đã đạt được kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các đơn vị tham gia chương trình OCOP đã khai thác lợi thế sẵn có, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội nghị tọa đàm đã đưa ra nội dung phù hợp sát thực tế với tình hình phát triển HTX hiện nay, trên cơ sở đó, tỉnh sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn,  KHCN, nguồn nhân lực… để thúc đẩy phát triển HTX gắn chương trình OCOP một cách hiệu quả.

baoquangninh.com.vn

Share