Tuyên truyền chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể – HTX

Ngày 4-4, UBND thành phố và liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể – hợp tác xã. Tham dự có các thành viên BCĐ phát triển, đổi mới kinh tế tập thể, HTX, lãnh đạo UB MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố và các phường, xã trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đình Ngoãn, PCT Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế tập thể – hợp tác xã.

Tại đây, các học viên đã nghe đồng chí Bùi Đình Ngoãn, PCT liên minh hợp tác xã tỉnh thông tin nhiều nội dung quan trọng về kinh tế tập thể – hợp tác xã như: tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã; sự phát triển của hợp tác xã ở Việt Nam; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; vai trò của hợp tác xã đối với an sinh xã hội; xu hướng phát triển của hợp tác xã Việt Nam; Luật hợp tác xã năm 2012; những chính sách của tỉnh Quảng Ninh về phát triển hợp tác xã.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị góp phần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng của kinh tế tập thể và HTX, đưa các chính sách về kinh tế tập thể, HTX vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, khuyến khích, động viên nhân dân hình thành và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội hiện nay.

http://uongbi.gov.vn

Share