Về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 75/TB-UBND ngày 22/3/2017, giao Liên minh HTX Tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung tham mưu cho UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển HTX trên địa bàn Tỉnh dự kiến vào ngày 25/4/2017.

  Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đạt kết quả, Liên minh HTX Tỉnh đề nghị các HTX có các kiến nghị, đề xuất về:

+ Cơ chế chính sách: đầu tư hạ tầng trong ngoài vùng sản xuất, trong ngoài dự án sản xuất; Hỗ trợ chuyển giao KHCN, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ thành lập phát triển HTX,…

+ Giải pháp tín dụng (vốn vay và hỗ trợ lãi suất).

+ Xúc tiến thương mại, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

+ Xây dựng thương hiệu; quảng bá sản phẩm.

+ Công tác đào tạo, tập huấn, đào tạo nghề.

+ Các thủ tục hành chính: thực hiện quy hoạch, lập dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, trình tự hỗ trợ giải ngân vốn NSNN hỗ trợ.

+ Các nội dung về xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn).

+ Các nội dung khác có liên quan đến xây dựng và phát triển HTX.

Các kiến nghị, đề xuất gửi về Liên minh HTX Tỉnhtheo địa chỉ: tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; email : lmhtx@quangninh.gov.vn

Giấy mời sẽ gửi tới các đơn vị sau khi Kế hoạch tổ chức Hội nghị được phê duyệt.

Liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển HTX. Điện thoại: 0333.828.307; DĐ: 0947286199.

Liên minh HTX Tỉnh đề nghi các HTX trên địa bàn Tỉnh quan tâm./.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Share