Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Kính gửi: – Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Tỉnh;

– Cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Căn cứ Văn bản số 793/STP-PBGDPL ngày 09/8/2016 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (sau đây gọi tắt là cuộc thi). Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy đinh pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Hình thức thi: thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính trên phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Thời gian thi được tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 04 đợt thi. Người dự thi có thể tham gia nhiều lần. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên Liên minh Hợp tác xã Tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã. Điện thoại: 0203.3828.307; DĐ: 0947.286.199.

Share