Về việc tiếp tục đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ Tỉnh lần thứ I (2016-2017)

Kính gửi: – Văn phòng, các Ban, Trung tâm HT, PT HTX, DN và XTĐT Liên minh HTX Tỉnh;

– Các HTX trên địa bàn Tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 9080/UBND ngày 05/12/2017 của UBND Tỉnh về việc gia hạn tiếp nhận Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ Tỉnh lần thứ I.

Liên minh HTX Tỉnh đề nghị:

  1. Các HTX trên địa bàn Tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, thành viên và người lao động tiếp đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ Tỉnh lần thứ I (2016-2017).
  2. Giao Văn phòng, các Ban, Trung tâm tăng cường tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ HTX tại các địa phương đăng ký tham dự Cuộc thi cụ thể như sau:
STT Cụm thi đua Số lượng ý tưởng, đề tài, giải pháp  

Bộ phận phụ trách

1 Thị xã Đông Triều 02 Ban TC, TĐ-Khen thưởng.
2 Thị xã Quảng Yên 02 Ban TC, TĐ-Khen thưởng.
3 Thành phố Hạ Long 02 Ban Chính sách Phát triển HTX.
4 Thành phố Uông Bí 02 Ban Kiểm tra.
5 Thành phố Cẩm Phả 01 Ban Chính sách Phát triển HTX.
6 Huyện Hoành Bồ 01 Ban Chính sách Phát triển HTX.
7 Huyện Vân Đồn+Cô Tô 01 Văn phòng.
8 Huyện Đầm Hà 01 Trung tâm HT, PT HTX, DN và XTĐT.
9 Huyện Hải Hà 01 Trung tâm HT, PT HTX, DN và XTĐT.
10 Thành phố Móng Cái 01 Trung tâm HT, PT HTX, DN và XTĐT.
11 Huyện Bình Liêu+Ba Chẽ+Tiên Yên 01 Văn phòng.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi đề nghị Liên hệ: Đ/c Hoàng Thế Chiến – Phó Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0976286008.

Liên minh HTX Tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.

Share