Giới thiệu chung

Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 11, trụ sở liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.825.409                  

Email:     quangninh@vca.org.vn

Website: lienminhhoptacxaquangninh.com.vn

Chức năng, niệm vụ và quyền hạn của Liên minh HTX tỉnh.


Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-UBND  ngày  29  tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Điều Lệ Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh.
Chức năng

1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên minh theo quy định của pháp luật;
2. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
3. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã và thành viên.
5. Đại diện cho các hội viên,  thành viên trong quan hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên minh theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên minh. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên, thành viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên, thành viên vì lợi ích chung của Liên minh HTX tỉnh; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Liên minh HTX tỉnh nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, góp phần vào sự nghiệp  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
3. Phổ biến, tập huấn kiến thức cho các hội viên, thành viên, hướng dẫn các hội viên, thành viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Liên minh HTX tỉnh; tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
4. Tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của các HTX cũng như hội viên, thành viên, đại diện hội viên, thành viên viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật.
5. Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chỉ đạo công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, tham gia, xây dựng và đề xuất các giải pháp, chương trình phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã.
6. Tổ chức các phong trào thi đua trong hội viên, thành viên, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến.
7. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật.
8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên minh theo đúng quy định của pháp luật.
9. Lập và lưu trữ hồ sơ danh sách, địa chỉ hội viên, thành viên, các đơn vị trực thuộc Liên minh; sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính, các tài liệu liên quan đến hoạt động của Liên minh, sổ ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh. Thực hiện việc lưu trữ tài liệu theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền giao, yêu cầu.

Quyền hạn

1. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên minh theo quy định của pháp luật.
2. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Liên minh HTX tỉnh và lĩnh vực Liên minh HTX tỉnh hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.  Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho các hợp tác xã, hội viên, thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh.
5. Thành lập pháp nhân thuộc Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật.
6. Được gây quỹ Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở hội phí của các hội viên, thành viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
7. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước đảm bảo kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của việc xây dựng cổng thông tin?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay4,509
  • Tháng hiện tại267,863
  • Tổng lượt truy cập7,287,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây