V/v đăng ký hỗ trợ xây dựng gian hàng ảo trên website: hoptacxa.vn

Ngày 24/10/2018, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh nhận được Văn bản số 395/CV-TTKHCN&MT ngày 17/10/2018 của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc hỗ trợ hợp tác xã.

Hiện nay Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường đã xây dựng và đi vào hoạt động sàn giao dịch điện tử: hoptacxa.vn hỗ trợ miễn phí cho các hợp tác xã hoạt động hiệu quả xây dựng gian hàng ảo và tích hợp thiết kế QR code – chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhằm giúp các hợp tác xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm; liên kết thương mại và đầu tư, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ thành viên đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trên nền tảng Internet trong giai đoạn hiện nay.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh đề nghị các hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh có nhu cầu đăng ký gửi về Liên minh Hợp tác xã Tỉnh trước ngày 15/12/2018 theo địa chỉ: tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Email: lmhtx@quangninh.gov.vn.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã. Điện thoại: 0203.3828.307; DĐ: 0947.286.199.

 

Share