V/v hưởng ứng Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật

Kính gửi: – Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Tỉnh;

– Cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Ngày 30/8/2018, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh nhận được Văn bản số 1172/STP-PBGDPL ngày 28/8/2018 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật(sau đây gọi tắt là cuộc thi).

Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức với mục đích triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước từ ngày 20/8/2019 đến ngày 10/10/2018. Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 kịch bản tiểu phẩm dự thi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, địa chỉ 5860 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc email:phobiengiaoducpl@moj.gov.vn chậm nhất vào 17h00 ngày 10/10/2018. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: 03 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật/Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tại địa chỉ:http://pbgdpl.moj.gov.vn.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên Liên minh Hợp tác xã Tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã. Điện thoại: 0203.3828.307; DĐ: 0947.286.199.

LMHTX

Share