V/v phát động hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BTC ngày 05/3/2018 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII (2018-2019); Thực hiện Kế hoạch số 109/UBND-NLN1 ngày 06/5/2019 của UBND Tỉnh về triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thường trực Liên minh HTX Tỉnh hưởng ứng phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh năm 2019 nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối tượng dự thi là mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế – xã hội được tạo ra và áp dụng ở tỉnh Quảng Ninh.

Các lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông tin, điện tử; viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

Về tiêu chí: những đề tài có tính mới và sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và đảm bảo hiệu quả kỹ thuật – kinh tế – xã hội cụ thể. Hồ sơ dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả tóm tắt giải pháp dự thi, thuyết minh toàn văn giải pháp dự thi, các tài liệu minh họa khác.

Bài dự thi gửi về Cơ quan Thường trực tổ chức Hội thi: Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Tỉnh. Địa chỉ: tầng 10, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Thời gian nhận bài dự thi đến hết 30/7/2019.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh HTX Tỉnh; cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX trên địa bàn Tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Hội thi.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã. Điện thoại: 0203.3828.307; DĐ: 0947.286.199.

Share