V/v rà soát, tổng hợp và thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các HTX trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 số 08/Ctr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND Tỉnh trong đó có nội dung tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các HTX trên địa bàn Tỉnh.

  Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các HTX năm 2019 trên địa bàn Tỉnh (dự kiến tổ chức trong Quý I/2019) đạt kết quả, Liên minh HTX Tỉnh đề nghị các HTX có các kiến nghị, đề xuất về:

– Cơ chế chính sách: đầu tư hạ tầng trong ngoài vùng sản xuất, trong ngoài dự án sản xuất; Hỗ trợ chuyển giao KHCN, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ thành lập phát triển HTX,…

– Giải pháp tín dụng (vốn vay và hỗ trợ lãi suất).

– Xúc tiến thương mại, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

– Xây dựng thương hiệu; quảng bá sản phẩm.

– Công tác đào tạo, tập huấn, đào tạo nghề.

– Các thủ tục hành chính: thực hiện quy hoạch, lập dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, trình tự hỗ trợ giải ngân vốn NSNN hỗ trợ.

– Các nội dung về xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn).

– Các nội dung khác có liên quan đến xây dựng và phát triển HTX.

Các kiến nghị, đề xuất gửi về Liên minh HTX Tỉnh trước ngày 20/2/2019 theo địa chỉ: tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; email : lmhtx@quangninh.gov.vn

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các HTX, Liên minh HTX Tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; địa phương liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời đối với từng khó khăn, vướng mắc của các HTX.

Liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển HTX. Điện thoại: 0203.3828.307//DĐ: 0947286199.

Liên minh HTX Tỉnh đề nghi các HTX trên địa bàn Tỉnh quan tâm./.

Share